آزمایشگاه گروه صنعتی ساج 

 
آزمایشگاه ساج به  در زمینه تست دینام و استارت خودروها ی سواری و باری تحت استاندارد 4143-4144 فعالیت مینماید و به عنوان تنها آزمایشگاهی است که توان تست دینام 24 ولت تا 200 آمپر را دارد .