بنام خداوند هستی بخش


گروه صنعتي ساج بر اين باور است كه مهمترين سرمايه اين شركت، مشتريان مي باشند و بر پايهء همين اعتقاد مشتري مداري و رضايتمندي، كيفيت برتر محصولات و خدمات قابل ارائه و همچنين نوآوري و توسعه مستمر شركت از جمله دستاوردها و چشم اندازهاي ساج مي باشد. در اين راستا، وب سايت حاضر مي كوشد تا اطلاعات اساسي و مورد نياز در رابطه با تنوع محصولات توليد شده توسط اين واحد توليدي را در اختيار مشتريان قرار دهد تا با ارتباطي سازنده و با هدف بهبود مستمر، گام هاي بلندتري برداريم تا زمينه بهتر خدمت رساني به مصرف كنندگان داخلي و خارجي فراهم گردد.
در اينجا لازم است از مشترياني که محصولات ساج را انتخاب مي نمايند و همچنين اشخاصي که با نقد و بررسي خدمات و محصولات ما، اين واحد را ياري مي نمايند صميمانه تشکر و قدرداني نمايم.
اميد است كه بتوانيم در راستاي خدمت گذاري شايسته و مشتري مدار رضايت شما را فراهم نماييم.

محمود با اميد 
مدیرعامل