تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | ته استارت خاور جدید

ته استارت خاور جدید


مشخصات فنی
کاربرد: بنز 911
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 053 336 004 2

 

ته استارت خاور جدید