تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Shield Starter

Shield Starter


Specification
Application: OM 355
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 2 005 825 071
Shield Starter