تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Shield Starter

Shield Starter


Specification
Application: Benz 608 - 808 - 911 - 302
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 2 005 824 843 
Shield Starter