تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Rotor

Rotor


Specification
Voltage: 24 v
Power: 45 A
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 1 124 034 169
Application: Volvo
Rotor