تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Rotor

Rotor


Specification
Voltage: 24 v
Power: 35 A
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 1 124 034 029
Application: Benz 808 - 608

 

Rotor