تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Rotor

Rotor


Specification
Voltage: 12 v
Power: 50 A
Type: BOSCH
Application: Peykan

 

Rotor