تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Starter Pinion

Starter Pinion


Specification
Teeth: 10 t
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 2 006 209 443
Application: MF
Starter Pinion