تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Spring Holder Brushes

Spring Holder Brushes


Specification
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 2 004 616 007
Application: Benz 808 - 608 - 007
Spring Holder Brushes