تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | نلبکی استارت خاور آهنی

نلبکی استارت خاور آهنی


مشخصات فنی
کاربرد کامیون بنز خاور- مینی بوس - اتوبوس 302
تیپ: بوش آلمان  
شماره فنی: 2005824881
نلبکی استارت خاور آهنی