تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | نلبکی استارت خاور آلومینیومی

نلبکی استارت خاور آلومینیومی


مشخصات فنی
تیپ: ساج
کاربرد: بنز خاور-مینی بوس-اتوبوس 302
شماره فنی: SP51
نلبکی استارت خاور آلومینیومی