تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | نلبکی استارت اویکو آلومینیومی

نلبکی استارت اویکو آلومینیومی


مشخصات فنی
تیپ: ساج
کاربرد: کامیون اویکو
شماره فنی: SP 115
نلبکی استارت اویکو آلومینیومی