تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | آفتامات ذغالدار 24 ولت

آفتامات ذغالدار 24 ولت


مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون بنز-اتوبوس 302-انواع موتور زمینی -خاور24
شماره فنی: 0192052007
آفتامات ذغالدار 24 ولت