تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | کیت کاسه و خار واشر استارت خاور

کیت کاسه و خار واشر استارت خاور


مشخصات فنی
کاربرد: بنز 302,911,808,608
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 032 010 007 2

 

کیت کاسه و خار واشر استارت خاور