تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | کیت استارت 10 تن کامل (بوش+بلبرینگ+خاردنده استارت+واشر فنری)

کیت استارت 10 تن کامل (بوش+بلبرینگ+خاردنده استارت+واشر فنری)


مشخصات فنی
کاربرد: بنز OM355, ولوو , 1921
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 069 011 007 2

 

کیت استارت 10 تن کامل (بوش+بلبرینگ+خاردنده استارت+واشر فنری)