خنک کن آهنی دینام بنز خاور ،ولوو ، نیسان ، پیکان و فرگوسن

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 608 , 808
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 060 610 126 1
خنک کن آهنی دینام بنز خاور ،ولوو ، نیسان ، پیکان و فرگوسن
ساج موجود

فولی دینام بنز خاور الیاف دار

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 608 , 808
تیپ: ایتالیا
فولی دینام بنز خاور الیاف دار
ساج موجود

فولی دینام تک تسمه چدنی ولوو

مشخصات فنی
کاربرد: ولوو
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 712 600 126 1
فولی دینام تک تسمه چدنی ولوو
ساج موجود

فولی دینام دو تسمه چدنی اتوبوس

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 302 , C457
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 589 600 126 1
فولی دینام دو تسمه چدنی اتوبوس
ساج موجود

فولی دینام ولوو دو تسمه با خنک کن آهنی

مشخصات فنی
کاربرد: ولوو
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 065 610 126 1
فولی دینام ولوو دو تسمه با خنک کن آهنی
ساج موجود

فولی دینام بنز خاور آهنی

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 608 , 808
تیپ: بوش آلمان
فولی دینام بنز خاور آهنی
ساج موجود

فولی دینام تک تسمه چدنی نیسانی

مشخصات فنی
کاربرد: نیسان
تیپ: بوش آلمان
فولی دینام تک تسمه چدنی نیسانی
ساج موجود

فولی دینام اتوبوس با خنک کن

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 302 , C457
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 052 610 126 1
فولی دینام اتوبوس با خنک کن
ساج موجود