سرباطری دیزلی پیچی

مشخصات فنی
کاربرد: عمومی و وسایل نقلیه
سرباطری دیزلی  پیچی
ساج موجود

سرباطری دیزلی

مشخصات فنی
کاربرد دیزل ، دستگاههای سنگین ، راهسازی ، یو پی اس ، سواری ، دیزل ژنراتور

 

سرباطری دیزلی
ساج موجود