آفتامات ذغادار 12 ولت

مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون بنز مینی بوس -سواری تیپ بوش-
شماره فنی: 0192052008
آفتامات ذغادار 12 ولت
ساج موجود

آفتامات ذغالدار 24 ولت

مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون بنز-اتوبوس 302-انواع موتور زمینی -خاور24
شماره فنی: 0192052007
آفتامات ذغالدار 24 ولت
ساج موجود