درب و ته دینام ساج با بهترین شمش آلومینیوم استاندارد تولید گردیده و با توجه به اینکه گروه صنعتی ساج خود یکی از تولید کنندگان دینام و مصرف کننده این قطعه میباشد کلیه موارد فنی اعم از سایز جا بلبرینگ-اندازه نشیمنگاه بالشتک دینام و کلیه موارد فنی رعایت شده است.