تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | پولک بلبرینگ دینام پرکینزی

پولک بلبرینگ دینام پرکینزی


مشخصات فنی
کاربرد: پیکان , پرکینز ، فرگوسن
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 000 551 120 1
پولک بلبرینگ دینام پرکینزی