تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Shield Starter

Shield Starter


Specification
Application: Iveco
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 2 005 834 066
Shield Starter