تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Starter Pinion

Starter Pinion


Specification
Teeth: 11 t
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 2 006 209 425
Application: LIFT . sahand
Starter Pinion