تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Spring Holder Brushes

Spring Holder Brushes


Specification
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 2 007 011 069
Application: Benz 1921 - OM 355
Spring Holder Brushes