تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | میل استارت ولو

میل استارت ولو


مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون ولو
شماره فنی: 2003050040
میل استارت ولو