تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | کلکتور دینام مایلر

کلکتور دینام مایلر


مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون بنزده تن-مایلر -سواری تیپ بوش-
شماره فنی: cs-01
کلکتور دینام مایلر