تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | کله استارت گلدونی 230 , 938

کله استارت گلدونی 230 , 938


مشخصات فنی
کاربرد: گلدونی
تیپ: بوش آلمان
کله استارت گلدونی 230 , 938