ته استارت خاور جدید

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 911
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 053 336 004 2

 

ته استارت خاور جدید
ساج موجود

جای زغالی استارت هپکو 12 ولت

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
کاربرد: ایویکو , هپکو
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 027 336 004 2

 

جای زغالی استارت هپکو 12 ولت
ساج موجود

جای زغالی استارت مینی بوس قدیم 12 ولت ، آلومینیومی

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
کاربرد: بنز 911
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 053 336 004 2

 

جای زغالی استارت مینی بوس قدیم 12 ولت ، آلومینیومی
ساج موجود

جای زغالی استارت مینی بوس 12 ولت ، زغال تک سیم

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
کاربرد: بنز 911
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 028 336 004 2

 

جای زغالی استارت مینی بوس 12 ولت ، زغال تک سیم
ساج موجود

جای زغالی استارت خاور قدیم 24 ولت ، آلومینیومی

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
کاربرد: بنز 808 , 302
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 000 336 004 2

 

جای زغالی استارت خاور قدیم 24 ولت ، آلومینیومی
ساج موجود

جای زغالی استارت خاور 24 ولت ، زغال تک سیم

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
کاربرد: بنز 808 , 608 , 302
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 031 336 004 2

 

جای زغالی استارت خاور 24 ولت ، زغال تک سیم
ساج موجود

جای زغالی استارت تراکتور فرکوسن، زغال دار و بدون زغال

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
کاربرد: MF , پرکینس
تیپ: لوکاس

 

جای زغالی استارت تراکتور فرکوسن، زغال دار و بدون زغال
ساج موجود

جای زغالی استارت استارت پیکان ژاپنی 12 ولت

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
کاربرد: پیکان
تیپ: ژاپن

 

جای زغالی استارت استارت پیکان ژاپنی 12 ولت
ساج موجود